Inviso har som Norges største leverandør av boligfoto god erfaring i at den tiden boligselger legger ned i forberedelsene før foto, påvirker både salgsprosess og resultat. En unik bildepresentasjon gir boligkjøper det mest optimale førsteinntrykket og gjør at boligen lettere skiller seg ut.

For å sikre den unike bildepresentasjonen tilbyr Inviso tjenesten interiørveiledning, som nå også kan gjennomføres fullstendig digitalt.

Hva går Digital Interiørveiledning ut på?

En profesjonell boligstylist fra Inviso møter kunden gjennom Facetime, videomøter/Skype, samt telefon i perioder hvor det er ønskelig at hjemmebesøk begrenses, og for egen beskyttelse. Med denne tjenesten kan boligselger starte salgsprosessen og bruke evt hjemmetid godt til å forberede boligen sin for foto og salg.

Basert på bilder og/eller video, tilsendt fra boligselger, av de ulike rommene i boligen, legger boligstylisten en plan med ulike tiltak boligselger kan følge for å klargjøre boligen før foto, rom for rom. Det er viktig at bildene er tydelige og fanger alle veggene i rommet, samt er tatt i dagslys.

Boligstylisten er oppdatert på farger og trender, og har med dette kompetansen til å få frem boligens potensiale. På denne måten kan man fremheve det som er unikt for boligen slik at den skiller seg ut i markedet. Boligstylisten kommer med gode råd, og i enkelte tilfeller helt konkrete anbefalinger til endringer som plassering av møbler, maling av vegger, rydding og klargjøring til foto og visning.

Les mer om Interiørveiledning her