På samme måte som en byggherre må sørge for at snekkeren har papirene i orden, må eiendomsmegleren sørge for at drone-leverandøren har tilstrekkelige tillatelser og lisenser når bilder/film skal publiseres.

Megler har et ansvar i forhold til at han publiserer bilder som potensielt ikke er tatt på lovlig vis og må derfor sette seg inn i regelverket. I motsatt fall kan konsekvensene være:

  • Risiko for å bli anmeldt for piratvirksomhet eller ulovlig flygning
  • Negativ omtale i pressen
  • Erstatningsansvar ved ulykker og hendelser. Forsikringen gjelder ikke når flyvingene ikke er forskriftsmessig gjennomført.
  • Meglerkontoret kan bli anmeldt for kjøp av svart arbeid, og det kan sammenlignes med å ta pirattaxi.

Skal det fortsette å være lovlig å bruke drone slik som i dag er det viktig å unngå ulykker og spille på lag med myndighetene. Det å fly trygt, sikkert og lovlig trenger ikke å gå på bekostning av verken kreativitet eller kvalitet.

Les mer om drone på vår hjemmeside