Boligfotografering

A 6-post collection

Hvorfor bruke kveldsbilder i et boligsalg?

Kveldsbilder fremhever den varme og lune atmosfæren når solen har gått ned. Disse bildene blir av mange meglere omtalt som “stemningsbilder” da de i større grad spiller på følelser og atmosfære. »

Boligfoto - Hva er en god bildeserie?

Hovedformålet med boligfoto er å dokumentere boligens innhold og løsninger. Bildene skal fremheve boligens unike salgspoeng på en måte som skaper interesse hos boligkjøperen, og gir liv til boligdrømmen. I denne sammenheng er det viktig å skape en god bildeserie. »

Nøkkeloppdrag

I noen tilfeller har man ikke anledning til å være hjemme i den tiden fotograf skal komme innom. Dette kan være på grunn av arbeidstid, tidsklemma eller i spesielle tider som våren 2020; fordi man vil begrense kontakt for å unngå smitte. Basert på dette tilbyr Inviso tjenesten Nøkkeloppdrag. »

Digital Interiørveiledning

Inviso har som Norges største leverandør av boligfoto god erfaring i at den tiden boligselger legger ned i forberedelsene før foto, påvirker salgsprosess og resultat. For å sikre en unik bildepresentasjon tilbyr Inviso tjenesten interiørveiledning, som nå også kan gjennomføres fullstendig digitalt. »